DEVREKANİ DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

 

 

Sıra No

Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi
(En Geç)

1

Poliklinik Muayene

1. T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. Yeşil Kartlılardan Onaylı Karne

40dk

2

Hasta Yatışı

1. T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. Yeşil Kartlılardan Onaylı Karne
3. Hasta Dosyası (Varsa)
4. Yatış Onayı

30 dk

3

İlaç Kullanım Raporu

1. T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. Poliklinik Muayenesi

7 gün

4

Adli Rapor

1. T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. Resmi Yazı

2 saat

5

Enjeksiyon

1.TC Kimlik numaralı kimlik 2.enjeksiyon için vezne girişi 3.yapılacak enjeksiyona ait imzalı hekim reçetesi

30 dk

6

Pansuman

1.TC Kimlik numaralı kimlik 2.pansuman için vezne girişi

30 dk

7

Diyabet Eğitimi

1.TC Kimlik numaralı kimlik 2.poliklinik girişi

30 dk

8

Aile Planlaması Danışmanlık Hizmeti

1.TC Kimlik numaralı kimlik

30 dk

9

İş Göremezlik Belgesi

1. T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. Poliklinik Muayenesi
3. Vizite Kağıdı

45 dk

10

Laboratuar Tetkikleri

1. T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. Hekim İstemi

1 gün

11

Röntgen Çekimi

1. T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. Hekim İstemi

30 dk

12

Elektro Kardiyo Grafi (EKG)

1. T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. Hekim İstemi

45 dk

13

Epikriz Raporu

1. T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. Dilekçe

30dk

14

Hemodiyaliz

1. T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. Yeşil Kartlılardan Onaylı Karne
3. Hemodiyaliz Endikasyon ve İlaç Kullanım Raporu

6 saat

15

112 acil ambulans hizmeti

1. T.C Kimlik Numaralı Kimlik

30 dk

16

Hasta Hakları

1. T.C Kimlik Numaralı Kimlik

15 Gün

17

Fatura (Ücretli Hasta İçin)

1. T.C Kimlik Numaralı Kimlik

30 dk

18

Personel İşleri

1. T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. Sicil No.

15 Gün

19

İdari İşler

1. T.C Kimlik Numaralı Kimlik
2. Sicil No.

15 Gün

20

Satın Alma

1. Birim Adı

60 Gün

21

Taşınır Mal Hizmetleri (Depo)

1. Birim Adı

15 Gün

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

 

Adı Soyadı : Nilay Bayram ALTUNAY

 

Adı Soyadı : Burhan YÜCEBIYIK

 

Ünvan : Başhekim

 

Ünvan : Hastane Müdürü

 

Adres : Devrekani Devlet Hastanesi

Adres : Devrekani Devlet Hastanesi

 

Tel : 03666381009

 

Tel : 03666381009

 

Faks : 03666381466

 

Faks : 03666381466

 

E-Posta :ddhper_37@hotmail.com

E-Posta :ddhper_37@hotmail.com